Ηλιαχτίδα Ζωής

Σκοπός του προγράμματος είναι η συνέχιση και η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα παιδιά με ειδικές ανάγκες για να μπορέσουν να αναπτύξουν στο μέγιστο τις δεξιότητες τους.

Οι Υπηρεσίες μας

Το πρόγραμμα λειτουργεί ως θεραπευτικό κέντρο που παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες φυσιοθεραπείας, λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδική διδασκαλίας και κοινωνική εργασίας στα παιδιά με ειδικές ανάγκες σε παιδιά από 0 έως και 18 ετών. Έμμεσα λειτουργεί και ως κέντρο στήριξης και ενημέρωσης για τους γονείς των παιδιών αυτών. Οι υπηρεσίες εστιάζουν, πέραν από το θεραπευτικό μέρος, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των παιδιών, έτσι ώστε να λειτουργούν στο βαθμό των δυνατοτήτων τους, ως κοινωνικά ενταγμένα μέλη της κοινωνίας.