Αγία Σκέπη

Η Αγία Σκέπη είναι μη κερδοσκοπικό πρόγραμμα αποκατάστασης για άτομα εθισμένα σε εξαρτησιογόνες ουσίες.

Βοηθά χρήστες να αντιμετωπίσουν την εξάρτηση τους και τους εφοδιάζει παράλληλα με δεξιότητες απαραίτητες για κοινωνική επανένταξη. Προσφέρει επίσης συμβουλευτική και στήριξη, τόσο σε χρήστες εκτός προγράμματος, όσο και στις οικογένειές τους. Στοχεύει στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των χρηστών και τους ενθαρρύνει να αναζητήσουν βοήθεια.

Στα πλαίσια θεραπευτικής απασχόλησης για τα μέλη της κοινότητας η Αγία Σκέπη έχει αναπτύξει δράση κοινωνικής επιχειρηματικότητας στον τομέα των βιολογικών προϊόντων, με την επωνυμία ‘αγία Σκέπη bio’.